Producenci
Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny
  w odniesieniu do zakupu wszelkich towarów (objętych/lub nie objętych promocją) w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie produktu, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniego z produktów.

 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.

 3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do Odstąpienia od umowy w określonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: sklep@otaf.pl. Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z wzoru formularza dostępnego tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sklep@otaf.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. Klient może także zwrócić przedmiot zamówienia w Siedzibie Firmy. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie towaru wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenie płatności wyciągiem z konta), do Siedziby Firmy nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o Odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru. Podczas zwrotu zamówienia w Siedzibie Firmy konieczne będzie podanie numeru zamówienia.

 5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie produktu wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzeniem płatności wyciągiem z konta) oraz oświadczeniem o Odstąpieniu na adres Sprzedawcy: SKLEP INTERNETOWY OTAF - "OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ADAM FABISIAK", ul. Obwodowa 6E/2, 11-500 Giżycko - Gajewo, warmińsko-mazurskie z dopiskiem "ZWROT" na kopercie/paczce, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu. Termin jest zachowany także wtedy, kiedy Klient, który skorzystał z opcji odbioru zamówionego towaru osobiście w Siedzibie Firmy, odeśle zamówiony towar na wyżej wskazany adres przed upływem terminu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) towaru, z tym że w przypadku, gdy zwrot został dostarczony do Siedziby Firmy nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych towarów, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.

 10. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości produktu w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

 11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto z którego dokonywana była płatność online, albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), według reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności produktu sprzedanego z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej.

 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie produktu na adres Sprzedawcy: SKLEP INTERNETOWY OTAF - "OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ADAM FABISIAK", ul. Obwodowa 6E/2, 11-500 Giżycko - Gajewo, warmińsko-mazurskie z dopiskiem "REKLAMACJA" na kopercie/paczce. Jednakże Klient może składać reklamację osobiście w Siedzibie Firmy, pod wskazanym wcześniej adresem, niezależnie od wybranego przez siebie sposobu zamawiania i zapłaty za towar.

 4. Towar, który jest odsyłany, lub który Klient zwraca osobiście w Siedzibie Firmy, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności na podstawie wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres sklep@otaf.pl. Podczas składania reklamacji osobiście w Siedzibie Firmy konieczne będzie podanie numeru paragonu czy faktury VAT lub numer zamówienia.

 5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres sklep@otaf.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl